>

ad

Translator exam 2021 Admission Card DownloadAdmission Card Issued   for Translation Exam 2021 which will be held on 04th and 5th november 2021


2021.11.04 ஆம் 5 ஆம் திகதிகளில் நடைபெறவுள்ள மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவைக்கான பரீட்சை அமதிப்பத்திரத்தினை பதிவிறக்கம் செய்யலாம். 

2021.11.04. හා 05 යන දිනයන්හි පැවත්වීමට නියමිත භාෂා පරිවර්තක විභාය සඳහා විභාග ප්‍රෙව්ශපතු භාගතකල හැකිය

To Download your admission card CLICK HERE