>

ad

GCE A/L Economics Past Papers with Answers pdf (2011 to 2023)


வினாத்தாள்கள் மூன்று மொழிகளிலும் தரப்பட்டுள்ளனஉங்களுக்கு அவசியமான மொழியில் கிளிக்  செய்யவும். 
අවුරුදු 12 ක අ.පො.ස (උ.පෙ)  ආර්ථික විද්යාව පසුගිය විභාග ප්රශ්න පත්ර  හා උත්තර පත්ර 011 සිට 2022 දක්වා 


අධ්‍යාපන තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ වට්ස්ඇප් සමූහයට එකතුවන්න 


Year TYpe Exam Download
Sinhala
Download
Tamil
Download
 English
Year2022 TypePasstPaper EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Available soon Download Link English Medium Available soon
Year2022 SUBJECTMarking Scheme EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Available soon Download Link Tamil Medium Available soon Download Link English Medium Available soon
Year2021 TypePasstPaper EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium
Year2021 SUBJECTMarking Scheme EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium Available soon
Year2020 TypePasstPaper EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium
Year2020 SUBJECTMarking Scheme EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium
Year2019 TypePasstPaper EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium
Year2019 SUBJECTMarking Scheme EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala සිංහල Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium
Year TYpe Exam Download
Sinhala
Download
Tamil
Download
 English
Year2018 TypePasstPaper EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tanil Medium Download Link English Medium
Year2018 SUBJECTMarking Scheme EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium Available soon
Year2017 TypePasstPaper EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium
Year2017 SUBJECTMarking Scheme EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium
Year2016 TypePasstPaper EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium
Year2016 SUBJECTMarking Scheme EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Available soon Download Link Tamil Medium Download Link English Medium Available soon
Year2015 TypePasstPaper EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium
Year2015 SUBJECTMarking Scheme EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Available soon Download Link Tamil Medium Download Link English Medium Available soon
Year2014 TypePasstPaper EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium Available soon
Year2014 SUBJECTMarking Scheme EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium Available soon
Year TYpe Exam Download
Sinhala
Download
Tamil
Download
 English
Year2013 TypePasstPaper EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium Available soon
Year2013 SUBJECTMarking Scheme EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Download Link English Medium Available soon
Year2012 TypePasstPaper EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Available soon Download Link Tamil Medium Available soon Download Link English Medium Available soon
Year2012 SUBJECTMarking Scheme EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Available soon Download Link English Medium Available soon
Year2011 TypePasstPaper EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Available soon Download Link English Medium Available soon
Year2011 SUBJECTMarking Scheme EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Available soon Download Link English Medium Available soon
Year2010 TypePasstPaper EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Download Link Tamil Medium Available soon Download Link English Medium Available soon
Year2010 SUBJECTMarking Scheme EXAM G.C.E (A/L) Download Link Sinhala Medium Available soon Download Link Tamil Medium Available soon Download Link English Medium Available soon


Gce al economics past papers with answers pdf, download Gce al economics past papers with answers pdf 2020, Gce al economics past papers with answers pdf 2019, a level economics past papers and answers pd,f a l economics past papers and answers, a level economics past papers and answers pdf sinhala medium, a l economics past papers sinhala medium, answers economics past papers with answers sinhala medium, Gce al economics past papers with answers pdf, Gce al economics past papers with answers, Gce al economics past papers pdf, Gce al economics past papers 2020, Gce al economics past papers 2022, a level economics past papers, and answers pdf economics past papers with answers, a/l economics past papers english medium, a/l economics past papers Tamil medium, Gce al economics past papers 2023,A l economics past papers english medium with answers, A l economics past papers english medium pdf download, A l economics past papers english medium pdf A l economics past papers english medium 2020 A l economics past papers english medium 2019, A l economics past papers english medium 2018, grade 12 economics past papers english medium, a l economics past papers and answers, s a level economics past papers and answers pdf sinhala medium, A l economics past papers sinhala medium with answers, A l economics past papers sinhala medium pdf, A l economics past papers sinhala medium 2020 A l economics past papers sinhala medium 2019,2020,2021,2022,2023 economics past papers with answers sinhala medium, a/l economics past papers english medium economics past papers 2023, marking scheme, A l economics past papers tamil medium with answers 2022, 2023, A l economics past papers tamil medium pdf download, A l economics past papers tamil medium pdf, A l economics past papers tamil medium 2020, A l economics past papers tamil medium 2019, A l economics past papers tamil medium 2018, economics term test papers tamil medium a/l economics notes in tamil pdf, A l economics past papers tamil medium 2022,A l economics past papers tamil medium 2023,